Splošno

Zveza kmetic Slovenije je prostovoljna nevladna organizacija, ki združuje nad 80 lokalnih društev kmečkih in podeželskih žena in ima preko 7000 članic. Dejavnosti zveze: izobraževanje v obliki seminarjev in ekskurzij, ohranjanje tradicionalnih običajev in kuhinje, promocija tradicionalnih izdelkov, skrb za varno hrano in ohranjanje naravnih virov, zavzemanje za pravice podeželskih žena, skrb za preprčeevanje nasilja nad ženskami, otroci in mladoletniki, razvoj podeželja.

Association of Country Women (ACWS) of Slovenia is voluntary non-govermental organisation which covers above 80 local organisations with over 7000 members. ACWS activities are: education by seminars and excursions, preservation of traditional habits and cusine, promotion of traditional products, food safety, preservation of natural sources, protection of farm women rights, prevention of violence against women, children and juveniles, rural area development.